Terug naar top

Persinfo

Hieronder vindt u alle persberichten die de voorbije jaren door Febev gepubliceerd werden.

 
29 mrt 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV opgetogen over Vlaams verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 29 maart 2017 – FEBEV is opgetogen dat een pragmatische oplossing, waarvoor onze sectorfederatie, zowel via het ketenoverleg als via individuele contacten steeds vragende partij was, voor het onverdoofd slachten werd gevonden.

 • Gepost op 29 maart 2017
24 mrt 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV onderzoekt bijkomende maatregelen in kader van dierenwelzijn

Brussel, 24 maart 2017 - Het is betreurenswaardig dat de handelingen die in Exportslachthuis Tielt vastgesteld werden ondanks de bestaande regelgeving konden plaatsvinden.

 • Gepost op 24 maart 2017
23 mrt 2017

Persbericht FEBEV - Sectorfederatie geschrokken van video dierenmishandeling

Brussel, 23 maart 2017 - De Federatie van het Belgisch Vlees heeft vandaag, net als vele anderen, met ontsteltenis naar de beelden gekeken die in het slachthuis in Exportslachthuis Tielt werden gemaakt.

 • Gepost op 23 maart 2017
23 feb 2017

Persbericht FEBEV - Ook vleessector lijdt onder framing en fake news

Brussel, 23 februari 2017 - Op 1 maart gaat de jaarlijkse “bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes (lees: vleesconsumptie) op het milieu” van start. In Vlaanderen wordt Dagen Zonder Vlees sinds 2011 georganiseerd, in Wallonië gaat het om de allereerste editie.

 • Gepost op 23 februari 2017
14 nov 2016

Persbericht FEBEV - Respectful life, een uniek en internationaal onderzoeksproject voor paardenwelzijn

Brussel, 14 november 2016 – De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en de Katholieke Universiteit van Leuven (KU Leuven) lanceren het unieke, internationale onderzoeksproject Respectful Life. Dit project heeft tot doel om het niveau aan dierenwelzijn in de paardenvleessector in kaart te brengen en de transparantie doorheen de keten te waarborgen. De conclusies en aanbevelingen zullen publiekelijk beschikbaar gemaakt worden op de website www.respectfullife.com.

 • Gepost op 14 november 2016
25 mei 2016

Persbericht FEBEV - Onverdoofd slachten: pragmatische oplossingen dringen zich op

Brussel, 25 mei 2016 – In het Vlaams parlement vindt vandaag een stemming plaats over het al dan niet verbieden van het onverdoofd slachten. Onverdoofd slachten is door de Europese wetgeving toegestaan wanneer het een religieus ritueel betreft. FEBEV kan en wenst in religieuze discussies geen standpunt in te nemen, maar is van oordeel dat het onverdoofd slachten slechts kan plaats vinden in erkende inrichtingen. De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel die de technieken op de juiste manier kan toepassen is immers een conditio sine qua non om het dierenleed maximaal te beperken.

 • Gepost op 25 mei 2016
23 mei 2016

Persbericht - FEBEV roept leden op om deel te nemen aan de uitvoering van het ketenakkoord in de varkenssector

Brussel, 23 mei 2016 - Op 21 december 2015 werd onder het voorzitterschap van de heer Willy Borsus, minister van Landbouw, en de heer Kris Peeters, minister van Economie, met alle representatieve organisaties die lid zijn van het ketenoverleg, waaronder ook FEBEV, een ketenakkoord ondertekend.

 • Gepost op 23 mei 2016
08 mrt 2016

Persbericht FEBEV - Onafhankelijke onderzoeken KU Leuven en Europese Commissie weerleggen aantijgingen Gaia

Brussel, 8 maart 2016 – Weinig verrassend nieuws: Gaia voert campagne tegen paardenvlees afkomstig uit Argentinië en Uruguay. Gelijkaardige antipaardenvleescampagnes werden reeds gevoerd in juli 2013, maart 2014 en in juni 2015. FEBEV betreurt dat Gaia dezelfde campagne steeds opnieuw recycleert om fondsen te verwerven, terwijl minder dieren- en paardenleed de prioriteit zou moeten zijn. FEBEV ontwikkelde daarom een lastenboek (HoMeFe) om het paardenwelzijn te verbeteren en ervoor te zorgen dat de Europese dierenwelzijnswetgeving zo goed mogelijk wordt geïmplementeerd in landen die paardenvlees exporteren naar Europa.

 • Gepost op 8 maart 2016
23 feb 2016

Persbericht - FEBEV veroordeelt dierenmishandeling in Frans slachthuis

Brussel, 23 februari 2016 – De Federatie van het Belgisch Vlees veroordeelt de vandaag gepubliceerde beelden genomen in een slachthuis in Frankrijk.

 • Gepost op 23 februari 2016
05 jan 2016

Persbericht FEBEV - Nieuwe gedelegeerd bestuurder

Brussel, 5 januari 2016 – Michael Gore is sinds 1 januari 2016 officieel de nieuwe gedelegeerd bestuurder van FEBEV.

 • Gepost op 5 januari 2016
16 dec 2015

Persbericht Fevia, Febev en Fenavian - Solidariteitsmechanisme voor varkenshouders blijkt onmogelijk in Europese context

Brussel, 16 december 2015 – De voorbije zes maanden onderhandelden FEBEV, FENAVIAN en FEVIA, de vertegenwoordigers van de vlees- en voedingsindustrie, met landbouworganisaties en de distributiesector over steunmaatregelen op korte termijn aan varkenshouders. Gelijkaardige onderhandelingen tussen de ketenpartners over de melkprijs resulteerden in afspraken over een toeslag. Ondanks de wil om op korte termijn ook een solidariteitsfonds voor de varkenshouders uit te bouwen blijkt het in het kader van de Europese landbouw- en concurrentiewetgeving onmogelijk om daarover dwingende afspraken te maken. FEBEV, FENAVIAN en FEVIA hebben begrip voor de teleurstelling van de landbouworganisaties maar roepen op om samen te blijven werken aan structurele oplossingen op lange termijn.

 • Gepost op 16 december 2015
23 sep 2015

Persbericht FEBEV - Offerfeest: Belgische slachthuizen helpen moslimgemeenschap zo veel mogelijk

Brussel, 23 september 2015 – In Vlaanderen en in Wallonië geldt er sinds dit jaar een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Dit verbod werd ingevoerd als gevolg van de discussie over het statuut van tijdelijke slachtvloeren. De beslissing van de bevoegde Ministers moet echter gevolgd worden. De Federatie van het Belgisch Vlees wenst aan te stippen dat ritueel slachten in erkende slachthuizen volledig in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

 • Gepost op 23 september 2015
07 sep 2015

FEBEV stickeractie - Boerenbetoging 7 september 2015

De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) deelt de bezorgdheid uitgedrukt door de landbouworganisaties wat betreft de zeer slechte marktsituatie voor de Europese veehouders, en ondersteunde hun oproep aan de Europese Raad van landbouwministers om onmiddellijk actie te ondernemen om de druk op de markten te verlichten. Daarom betuigden FEBEV en BEMEFA (de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten) op 7 september hun solidariteit aan alle betrokken sectoren tijdens de boerenbetoging in Brussel. Beide organisaties hebben daarom beslisten om de vrachtwagens van hun respectievelijke leden te voorzien van een sticker met de boodschap “Eerlijke voedselprijzen, ook onze zorg!”.

 • Gepost op 7 september 2015
03 sep 2015

Persbericht FEBEV - Crisis in de veesector, ook onze zorg!

Gelieve in bijlage het persbericht te vinden van FEBEV : Crisis in de varkens-, melkvee- en vleesveesector. Ook de zorg van de slachthuizen en uitsnijderijen!

 • Gepost op 3 september 2015
17 jul 2015

Open letter FEBEV: Horse meat deserves better

Brussels, July 14th 2015 – As so often, GAIA started a new short-sighted campaign against the consumption of horse meat, while FEBEV is developing horse welfare guidelines (HoMeFe guidelines) to assure that the European animal welfare legislation is implemented in countries that export horse meat to Europe. FEBEV’s goal is to reduce animal and horse suffering around the globe!

 • Gepost op 17 juli 2015
14 jul 2015

Open brief FEBEV: paardenvlees verdient beter

Brussel, 14 juli 2015. GAIA startte zoals zo vaak een nieuwe zeer kortzichtige campagne tegen de paardenvleesconsumptie. Febev daarentegen ontwikkelt een lastenboek om het paardenwelzijn te verbeteren, om ervoor te zorgen dat de Europese dierenwelzijnswetgeving zo goed mogelijk wordt geïmplementeerd in landen die paardenvlees exporteren naar Europa. Febev gaat voor minder dieren- én paardenleed wereldwijd!

 • Gepost op 14 juli 2015
02 jul 2015

Persmededeling Ketenoverleg Agrovoedingsketen 2 juli 2015

Naar aanleiding van de recente scherpe daling van de varkensprijzen, heeft Piet Vanthemsche, voorzitter van het Ketenoverleg, de Ketenwerkgroep varkens samengeroepen op 1 juli 2015. De oorzaak is een zware verstoring van de Europese markt ingevolge onder meer de verlenging van het Rusland embargo. De Europese beleidsmakers hebben hierbij dan ook een grote verantwoordelijkheid. Alle partners van het Ketenoverleg engageren zich op basis van de gedragscode die zij hebben afgesloten om de actuele crisis niet voor eigen gewin te benutten.

 • Gepost op 2 juli 2015
25 jun 2015

PRESS RELEASE FEBEV - Gaia, again looking for sensation and gifts, let animal welfare go and misleads the consumer.

Please find attached the press release FEBEV:

 • Gepost op 25 juni 2015
25 jun 2015

Persbericht FEBEV - Gaia, opnieuw op zoek naar sensatie en giften, laat dierenwelzijn links liggen en wil de consument misleiden.

Gelieve in bijlage het persbericht te vinden van FEBEV : Gaia, opnieuw op zoek naar sensatie en giften, laat dierenwelzijn links liggen en wil de consument misleiden.

 • Gepost op 25 juni 2015
10 jun 2015

Persbericht FEBEV - FEBEV veroordeelt dierenmishandeling

Brussel, 10 juni 2015 – De Federatie van het Belgisch Vlees veroordeelt de onlangs gepubliceerde beelden genomen in het varkensslachthuis in Zele.

 • Gepost op 10 juni 2015

Onze partners

© 2017 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw  |  Disclaimer