Terug naar top

Persinfo

Hieronder vindt u alle persberichten die de voorbije jaren door FEBEV, of met met medewerking van FEBEV,  gepubliceerd werden.

 
11 jan 2018

Persbericht ketenoverleg - IPA over meer transparantie bij het slachten van runderen

11 januari 2018 - De discussie tussen de landbouworganisaties en de slachthuizen over de noodzaak van meer transparantie bij slachting en weging op de slachtvloer loopt al jaren. De voorbije maanden is het bilateraal overleg tussen het Agrofront en FEBEV geïntensifieerd. Uiteindelijk zijn de verschillende partijen tot een consensus gekomen die moet bijdragen tot meer transparantie in de keten. Dit akkoord werd op 11 januari formeel ondertekend door de voorzitters van de betreffende organisaties.

 • Gepost op 11 januari 2018
20 dec 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV en Waalse overheid ondertekenen convenant dierenwelzijn

Brussel, 20 december 2017 – Vandaag heeft FEBEV samen met de Waalse minister voor dierenwelzijn Carlo Di Antonio en de Waalse ministers Collin en Jeholet een convenant dierenwelzijn ondertekend.

 • Gepost op 20 december 2017
18 dec 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV en het FAVV ondertekenen engagementsverklaring

Brussel, 18 december 2017 – Op vrijdag 15 december 2017 hebben FEBEV en het FAVV een convenant betreffende de hygiëne en de export in de vleessector ondertekend, met als doel de constructieve dialoog tussen beide partijen te faciliteren.

 • Gepost op 18 december 2017
05 dec 2017

Persbericht FEBEV - Harde Brexit zou catastrofe zijn voor Belgische vleessector

Brussel, 5 december 2017 – FEBEV onderschrijft het standpunt en de conclusies vanuit de Europese Vleesfederatie UECBV die de impact van een ‘harde Brexit’ op de Europese en Belgische vleessector catastrofaal noemt.

 • Gepost op 5 december 2017
19 sep 2017

Persbericht FEBEV - De vernieuwde voedingsdriehoek: waar is het evenwicht?

Brussel, 19 september 2017 – Over het belang van een evenwichtig en gezond voedingspatroon kan geen twijfel bestaan. Voeding is en blijft een bijzonder actueel thema, waar trends en hypes hoogtij vieren. Eten laat de mens nu eenmaal niet onberoerd. Het Vlaams Instituut Gezond Leven doet met de publicatie van de nieuwe voedingsdriehoek een verwoede en nieuwe poging om een antwoord te geven op de vraag hoe de consument zijn eetpatroon het best invult. Een antwoord dat nieuwe vragen oproept.

 • Gepost op 19 september 2017
12 sep 2017

Persbericht FEBEV - Vleessector vraagt zelf correct verloop slachtproces

Brussel, 12 september 2017 – FEBEV wil reageren op de videobeelden die gemaakt werden in het runderslachthuis Verbist te Izegem, en die verspreid werden door Animal Rights. Op deze beelden zijn een aantal inbreuken op het dierenwelzijn te zien, wat ingaat tegen onze waarden als federatie en tegen het convenant dat FEBEV samen met minister Weyts uitwerkte. Om te garanderen dat de wetgeving en correcte procedures in alle slachthuizen gerespecteerd worden, werkt FEBEV constructief samen met de bevoegde overheidsdienst, in het bijzonder voor de implementatie van het convenant dierenwelzijn.

 • Gepost op 12 september 2017
28 jun 2017

Persbericht FEBEV - Goedkeuring Vlaams decreet inzake het verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 28 juni 2017 - Als sectorfederatie van de slachthuizen heeft FEBEV sinds 29 maart 2017, de datum waarop het politieke akkoord over het verbod op onverdoofd slachten werd voorgesteld, actief en concreet bijgedragen aan de uitwerking van het decreet inzake deze materie dat door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd.

 • Gepost op 28 juni 2017
19 mei 2017

Persbericht FEBEV - Regionale beslissingsbevoegdheid inzake onverdoofd slachten: versnippering troef

Brussel, 19 mei 2017 – Doordat de Europese wetgeving de beslissingsbevoegdheid inzake onverdoofd slachten in het kader van een religieuze rite bij de regio’s legt, zullen we vanaf 2019 in een klein land als België mogelijk drie verschillende regelingen inzake deze materie kennen.

 • Gepost op 19 mei 2017
29 mrt 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV opgetogen over Vlaams verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 29 maart 2017 – FEBEV is opgetogen dat een pragmatische oplossing, waarvoor onze sectorfederatie, zowel via het ketenoverleg als via individuele contacten steeds vragende partij was, voor het onverdoofd slachten werd gevonden.

 • Gepost op 29 maart 2017
24 mrt 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV onderzoekt bijkomende maatregelen in kader van dierenwelzijn

Brussel, 24 maart 2017 - Het is betreurenswaardig dat de handelingen die in Exportslachthuis Tielt vastgesteld werden ondanks de bestaande regelgeving konden plaatsvinden.

 • Gepost op 24 maart 2017
23 mrt 2017

Persbericht FEBEV - Sectorfederatie geschrokken van video dierenmishandeling

Brussel, 23 maart 2017 - De Federatie van het Belgisch Vlees heeft vandaag, net als vele anderen, met ontsteltenis naar de beelden gekeken die in het slachthuis in Exportslachthuis Tielt werden gemaakt.

 • Gepost op 23 maart 2017
23 feb 2017

Persbericht FEBEV - Ook vleessector lijdt onder framing en fake news

Brussel, 23 februari 2017 - Op 1 maart gaat de jaarlijkse “bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes (lees: vleesconsumptie) op het milieu” van start. In Vlaanderen wordt Dagen Zonder Vlees sinds 2011 georganiseerd, in Wallonië gaat het om de allereerste editie.

 • Gepost op 23 februari 2017
14 nov 2016

Persbericht FEBEV - Respectful life, een uniek en internationaal onderzoeksproject voor paardenwelzijn

Brussel, 14 november 2016 – De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en de Katholieke Universiteit van Leuven (KU Leuven) lanceren het unieke, internationale onderzoeksproject Respectful Life. Dit project heeft tot doel om het niveau aan dierenwelzijn in de paardenvleessector in kaart te brengen en de transparantie doorheen de keten te waarborgen. De conclusies en aanbevelingen zullen publiekelijk beschikbaar gemaakt worden op de website www.respectfullife.com.

 • Gepost op 14 november 2016
25 mei 2016

Persbericht FEBEV - Onverdoofd slachten: pragmatische oplossingen dringen zich op

Brussel, 25 mei 2016 – In het Vlaams parlement vindt vandaag een stemming plaats over het al dan niet verbieden van het onverdoofd slachten. Onverdoofd slachten is door de Europese wetgeving toegestaan wanneer het een religieus ritueel betreft. FEBEV kan en wenst in religieuze discussies geen standpunt in te nemen, maar is van oordeel dat het onverdoofd slachten slechts kan plaats vinden in erkende inrichtingen. De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel die de technieken op de juiste manier kan toepassen is immers een conditio sine qua non om het dierenleed maximaal te beperken.

 • Gepost op 25 mei 2016
23 mei 2016

Persbericht - FEBEV roept leden op om deel te nemen aan de uitvoering van het ketenakkoord in de varkenssector

Brussel, 23 mei 2016 - Op 21 december 2015 werd onder het voorzitterschap van de heer Willy Borsus, minister van Landbouw, en de heer Kris Peeters, minister van Economie, met alle representatieve organisaties die lid zijn van het ketenoverleg, waaronder ook FEBEV, een ketenakkoord ondertekend.

 • Gepost op 23 mei 2016
08 mrt 2016

Persbericht FEBEV - Onafhankelijke onderzoeken KU Leuven en Europese Commissie weerleggen aantijgingen Gaia

Brussel, 8 maart 2016 – Weinig verrassend nieuws: Gaia voert campagne tegen paardenvlees afkomstig uit Argentinië en Uruguay. Gelijkaardige antipaardenvleescampagnes werden reeds gevoerd in juli 2013, maart 2014 en in juni 2015. FEBEV betreurt dat Gaia dezelfde campagne steeds opnieuw recycleert om fondsen te verwerven, terwijl minder dieren- en paardenleed de prioriteit zou moeten zijn. FEBEV ontwikkelde daarom een lastenboek (HoMeFe) om het paardenwelzijn te verbeteren en ervoor te zorgen dat de Europese dierenwelzijnswetgeving zo goed mogelijk wordt geïmplementeerd in landen die paardenvlees exporteren naar Europa.

 • Gepost op 8 maart 2016
23 feb 2016

Persbericht - FEBEV veroordeelt dierenmishandeling in Frans slachthuis

Brussel, 23 februari 2016 – De Federatie van het Belgisch Vlees veroordeelt de vandaag gepubliceerde beelden genomen in een slachthuis in Frankrijk.

 • Gepost op 23 februari 2016
05 jan 2016

Persbericht FEBEV - Nieuwe gedelegeerd bestuurder

Brussel, 5 januari 2016 – Michael Gore is sinds 1 januari 2016 officieel de nieuwe gedelegeerd bestuurder van FEBEV.

 • Gepost op 5 januari 2016
16 dec 2015

Persbericht Fevia, Febev en Fenavian - Solidariteitsmechanisme voor varkenshouders blijkt onmogelijk in Europese context

Brussel, 16 december 2015 – De voorbije zes maanden onderhandelden FEBEV, FENAVIAN en FEVIA, de vertegenwoordigers van de vlees- en voedingsindustrie, met landbouworganisaties en de distributiesector over steunmaatregelen op korte termijn aan varkenshouders. Gelijkaardige onderhandelingen tussen de ketenpartners over de melkprijs resulteerden in afspraken over een toeslag. Ondanks de wil om op korte termijn ook een solidariteitsfonds voor de varkenshouders uit te bouwen blijkt het in het kader van de Europese landbouw- en concurrentiewetgeving onmogelijk om daarover dwingende afspraken te maken. FEBEV, FENAVIAN en FEVIA hebben begrip voor de teleurstelling van de landbouworganisaties maar roepen op om samen te blijven werken aan structurele oplossingen op lange termijn.

 • Gepost op 16 december 2015
23 sep 2015

Persbericht FEBEV - Offerfeest: Belgische slachthuizen helpen moslimgemeenschap zo veel mogelijk

Brussel, 23 september 2015 – In Vlaanderen en in Wallonië geldt er sinds dit jaar een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Dit verbod werd ingevoerd als gevolg van de discussie over het statuut van tijdelijke slachtvloeren. De beslissing van de bevoegde Ministers moet echter gevolgd worden. De Federatie van het Belgisch Vlees wenst aan te stippen dat ritueel slachten in erkende slachthuizen volledig in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

 • Gepost op 23 september 2015

Onze partners

© 2018 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer