Terug naar top

Over Vlees

Op de website van het VLAM vindt u feiten en cijfers over de voedingssector in het algemeen, en over de vleessector in het bijzonder.

In bijlage vindt u eveneens de meest recente cijfers over de vleessector terug, en een studie over de varkenskolom (FOD Economie, mei 2015).

Via het menu 'organisaties' aan de rechterkant vindt u de contactgegevens van organisaties die actief zijn in de voedings -en vleessector.

Hieronder vindt u eveneens een lijst van websites met nuttige (internationale) informatie over vlees en over de vleessector:

 

Onze partners

© 2017 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw  |  Disclaimer