Terug naar top

Persbericht - Belgische economische missie naar China

 

Belgische economische missie naar China: Belgische agro-voedingsproducten verleiden Chinese consumenten

Gezamenlijk persbericht Belgapom, Boerenbond, FEBEV, Fevia, VBT en Unizo

Brussel, 21 november 2019. De economische missie naar China opende deze week heel wat deuren voor Belgische landbouw- en voedingsproducten. Tijdens de grootste Belgische handelsmissie tot nu toe -  onder leiding van HKH Prinses Astrid - slaagde de agrovoedingssector er dagelijks in om landbouw- en voedingsproducten op de kaart te zetten bij de groeiende Chinese middenklasse. Dat zeggen de aanwezige partners uit de Belgische agrovoedingssector (vertegenwoordigd door landbouw- en voedingsorganisaties Belgapom, Boerenbond, FEBEV, Fevia, VBT en UNIZO) in een gemeenschappelijk persbericht vandaag.

De Belgische economische missie naar China (17- 22 november) loopt nog tot morgen, maar het is nu reeds duidelijk dat een aantal opmerkelijke initiatieven de export van een breed gamma aan Belgische voeding en dranken, waaronder fruit, diepvriesaardappelproducten, bier, chocolade en koekjes en andere voedingsproducten naar China zullen boosten. De agrovoedingssector greep de handelsmissie naar China aan om onze topproducten uit de landbouw- en voedingssector bij de Chinese consument te promoten.  “Omwille van de uitdagende Chinese markt is het van belang te laten zien welke kwaliteitsproducten we in ons aanbod hebben. De economische missie leende zich hier perfect voor. Nu is het van belang het handelskader verder te verbeteren, zodat een vlotte export gegarandeerd is.”, legt voorzitter Boerenbond Sonja De Becker uit.

 

Nieuwe opportuniteiten

Tijdens de missie is opnieuw gebleken dat Belgische bieren, chocolade en koekjes al een sterke reputatie hebben in China. Zij effenen het pad voor andere Belgische voeding en dranken. De ontmoeting van de sector met o.a. Alibaba Group, georganiseerd door Fevia en AWEX, toonde dat nieuwe, online vormen van retail ook nieuwe opportuniteiten kunnen bieden om Belgische voeding en dranken eenvoudiger tot bij de opkomende Chinese middenklasse te krijgen. “We merkten tijdens onze contacten met e-commerce spelers Alibaba Group en JD.com dat er een grote bereidheid is om samen te werken op maat van de Belgische bedrijven,” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.

 

Niet French fries, maar Belgian Fries

Tijdens een high-level event over de Belgische aardappelsector illustreerde sectorfederatie Belgapom het verhaal van de frietcultuur en riep frietambassadeur James Bint op om de correcte benaming ‘Belgian Fries’ te gebruiken. Ook de innovatie in de Belgische aardappelsector kwam aan bod, zoals bijvoorbeeld het koppelen van remote sensing technologie aan adviessystemen als WatchITGrow van VITO. De inzet is nu om in China een aardappelcultuur te creëren doorheen de keten tot bij de consument, immers de aardappel is een zeer duurzaam gewas, door een nauwere samenwerking met de Chinese waardeketen. De waarde van deze uitwisseling zit in het dichter bij elkaar brengen van de Chinese en Belgische markten en biedt kansen voor export van aardappelproducten vanuit het door de Chinezen hoog ingeschatte Europese kwaliteitsbeleid. Verder werd kennisuitwisseling met Vlaamse instellingen als het Proefcentrum voor de Aardappelteelt,  Inagro, VIB, ILVO en VITO besproken en ontving een Chinese delegatie een uitnodiging tot bezoek, onder leiding van Belgapom, aan de Interpombeurs in Kortrijk in 2020. De Belgische aardappelketen ging in op de uitnodiging om een actieve deelname aan het MARA event China Potato expo in juni 2020.

 

China blijft uitdagende markt

De Belgian Meat Office, dat instaat voor de promotie van ons Belgisch vlees in het buitenland en opereert onder de koepel van VLAM, heeft samen met het voedselagentschap FAVV, Boerenbond, FEBEV en de China Meat Association, tijdens deze missie het seminarie ‘How disease control keeps African Swine Fever out of the Belgian stables’ georganiseerd. Dit evenement – bijgewoond door deelnemers uit zowel China als België – werd inhoudelijk gestoffeerd door experten, waaronder CVO Heymans en professor Dewulf. Het seminarie gaf een klare kijk op de dagdagelijkse inspanningen van de sector om aan de hoogste bioveiligheidsnormen te voldoen en op de extra inspanningen die België leverde na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen. De Belgische expertise in het kader van bioveiligheid kan ook voor China een meerwaarde betekenen.

Het seminarie had tot doel om bij te dragen aan het heropenen van de markt voor varkensvlees, rundsvlees en pluimveevlees. Hierin zijn belangrijke stappen gezet tijdens de missie en ook in de toekomst zal hier nog verder op ingezet moeten worden.

 

Groenten en fruit

Tot slot geeft deze missie ook een nieuwe impuls voor het aanboren en versterken van exportmarkten voor onder meer groenten en fruit in China. Dit is zeker interessant gezien de zware negatieve impact die de Ruslandboycot nog steeds heeft op de Belgische fruitsector. Een van de hoofddoelstellingen hier was om onze kwaliteitsproducten bekend te maken in China. En dat is gelukt. De Conference peer was op elk evenement te zien, als gezonde snack op en na het officiële programma. De verschillende promotie-initiatieven van VLAM en de sector dragen zo bij aan het imago van de Belgische peer als high-end product op de Chinese markt.

De agrovoedingssector is unaniem: zonder de dagelijkse inspanningen van organisatoren FIT, AWEX, hub.brussels en het Belgische Agentschap Buitenlandse Handel was het onmogelijk de vele initiatieven te organiseren. Maar ook het voorbereidende en uitvoerende werk van overheidsdiensten zoals het voedselagentschap FAVV en FOD Buitenlandse Zaken verdienen woorden van dank. Tot slot waren de promo-acties en initiatieven die VLAM met de steun van de sector en Europa initieerde zeer waardevol. De samenwerking tussen alle partners in de agrovoedingsketen maakte dat de Belgische land-, en tuinbouw en voedingsproducten schitterden op deze geslaagde economische missie.

 

Meer info:

  • Belgapom, Romain Cools, +32 475 32 87 57
  • Boerenbond, Vanessa Saenen, +32 475 55 55 25
  • FEBEV, Michael Gore, +32 476 52 51 81
  • Fevia, Nicholas Courant, +32 478 24 31 49
  • VBT, Luc Vanoirbeek, +32 477 33 06 35
  • UNIZO, Filip Horemans, +32 478 22 37 51

In de kijker

Samen sterk in 2024!

Aangemaakt op 23-12-2023

Persbericht - Europese veehouderijorganisaties richten SELMA op

In een historische stap zijn prominente Europese organisaties uit de vee- en vleesindustrie, waarond...

Aangemaakt op 25-10-2023

Lancering nieuwe versie FEBEVPLUS (versie 3.1)

1 september 2023 is de nieuwe versie van het FEBEVPLUS lastenboek gelanceerd. We gaan hier van ve...

Aangemaakt op 01-09-2023

Belgische varkensketen lanceert nationaal dierenwelzijnslabel

Binnenkort kan je in de Belgische supermarkten een stuk varkensvlees kopen dat aan verregaande diere...

Aangemaakt op 06-10-2021

PARTNER IN DE KIJKER @ FEBEV

KTBA kent 25 jaar geleden haar oorsprong in Nederland en is nu 10 jaar actief op de Belgische markt....

Aangemaakt op 11-08-2021

Onze partners

© 2024 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer  |  Privacy policy  |  Cookie policy

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.