Terug naar top
 
11 jan 2018

Persbericht ketenoverleg - IPA over meer transparantie bij het slachten van runderen

11 januari 2018 - De discussie tussen de landbouworganisaties en de slachthuizen over de noodzaak van meer transparantie bij slachting en weging op de slachtvloer loopt al jaren. De voorbije maanden is het bilateraal overleg tussen het Agrofront en FEBEV geïntensifieerd. Uiteindelijk zijn de verschillende partijen tot een consensus gekomen die moet bijdragen tot meer transparantie in de keten. Dit akkoord werd op 11 januari formeel ondertekend door de voorzitters van de betreffende organisaties.

20 dec 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV en Waalse overheid ondertekenen convenant dierenwelzijn

Brussel, 20 december 2017 – Vandaag heeft FEBEV samen met de Waalse minister voor dierenwelzijn Carlo Di Antonio en de Waalse ministers Collin en Jeholet een convenant dierenwelzijn ondertekend.

18 dec 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV en het FAVV ondertekenen engagementsverklaring

Brussel, 18 december 2017 – Op vrijdag 15 december 2017 hebben FEBEV en het FAVV een convenant betreffende de hygiëne en de export in de vleessector ondertekend, met als doel de constructieve dialoog tussen beide partijen te faciliteren.

06 dec 2017

Geen Dagen Zonder Vlees in 2018

In 2018 zal er geen campagne zijn van Dagen Zonder vlees. Dat melden de initiatiefnemers. Volgens woordvoerster en actrice Marieke Dilles hebben ze het gevoel dat ze vorig jaar de limiet hebben bereikt qua aantal deelnemers. Daarom wil de organisatie zich nu bezinnen. "We willen fris blijven en kiezen er daarom voor om volgend jaar onze campagne niet te herhalen. Wat de toekomst brengt zullen we nog zien", klinkt het. Daarmee sluit ze niet uit dat er in 2019 "iets nieuws" wordt gelanceerd.

05 dec 2017

Persbericht FEBEV - Harde Brexit zou catastrofe zijn voor Belgische vleessector

Brussel, 5 december 2017 – FEBEV onderschrijft het standpunt en de conclusies vanuit de Europese Vleesfederatie UECBV die de impact van een ‘harde Brexit’ op de Europese en Belgische vleessector catastrofaal noemt.

04 dec 2017

Europees Hof buigt zich over onverdoofd slachten

Volgens de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg schendt het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren de vrijheid van godsdienstbeleving niet en blijft de Europese slachtverordening van 2009 onverminderd behouden. Het advies van de advocaat-generaal is nog geen definitieve uitspraak van het Hof, maar wordt in de meerderheid van de gevallen wel gevolgd. “De praktijk is en blijft met andere woorden verboden”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch tevreden.

11 okt 2017

EU niet happig op 70.000 ton Zuid-Amerikaans rundvlees

België en een aantal andere Europese landen tonen zich ongerust over het voorstel van de Europese Commissie om in het kader van een handelsakkoord met de landen van het Mercosur-blok jaarlijks 70.000 ton rundvlees op de EU-markt toe te laten. De Franse minister van Landbouw Stéphane Travert trok als eerste aan de alarmbel. Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme vraagt een impactanalyse. Hij is ook bezorgd over de voorgestelde importquota voor suiker.

06 okt 2017

FEVIA - De voedingsdriehoek op zijn kop: 3 vragen van de voedingsindustrie

Nee, de lancering van de nieuwe Vlaamse voedingsdriehoek was geen zwarte dag voor de voedingsindustrie. Meer zelfs: heel wat sectoren binnen onze diverse sector zijn best te vinden voor de uitgangspunten van de voedingsdriehoek. En inderdaad: het is niet aan de voedingsindustrie om wetenschappelijk advies te geven over voeding. Maar sta ons toe enkele essentiële vragen te stellen. Want na de jubelende reacties van enkele traditionele critici van de voedingsindustrie over het feit dat de sector niet werd betrokken, klinkt intussen steeds luider de roep: «En waar staan kwaliteit en het genieten van voeding in dit model?».

20 sep 2017

Simplistisch en ongenuanceerd: vlees- en voedingsindustrie niet mals voor vernieuwde voedingsdriehoek

De nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen Febev vindt de vernieuwde voedseldriehoek die het Vlaams Instituut Gezond Leven voorstelde "simplistisch en ongenuanceerd". De organisatie is niet de enige die bedenkingen heeft.

19 sep 2017

Persbericht FEBEV - De vernieuwde voedingsdriehoek: waar is het evenwicht?

Brussel, 19 september 2017 – Over het belang van een evenwichtig en gezond voedingspatroon kan geen twijfel bestaan. Voeding is en blijft een bijzonder actueel thema, waar trends en hypes hoogtij vieren. Eten laat de mens nu eenmaal niet onberoerd. Het Vlaams Instituut Gezond Leven doet met de publicatie van de nieuwe voedingsdriehoek een verwoede en nieuwe poging om een antwoord te geven op de vraag hoe de consument zijn eetpatroon het best invult. Een antwoord dat nieuwe vragen oproept.

12 sep 2017

Persbericht FEBEV - Vleessector vraagt zelf correct verloop slachtproces

Brussel, 12 september 2017 – FEBEV wil reageren op de videobeelden die gemaakt werden in het runderslachthuis Verbist te Izegem, en die verspreid werden door Animal Rights. Op deze beelden zijn een aantal inbreuken op het dierenwelzijn te zien, wat ingaat tegen onze waarden als federatie en tegen het convenant dat FEBEV samen met minister Weyts uitwerkte. Om te garanderen dat de wetgeving en correcte procedures in alle slachthuizen gerespecteerd worden, werkt FEBEV constructief samen met de bevoegde overheidsdienst, in het bijzonder voor de implementatie van het convenant dierenwelzijn.

17 jul 2017

FEBEV - Het paardenvlees op de Belgische markt is volkomen veilig

Op 16 juli 2017 publiceerde Europol een persbericht over de ontmanteling van een criminele organisatie die fraudeerde met paardenvlees. Het gerechtelijk onderzoek is afgerond, en het FAVV bevestigde op dezelfde datum dat het paardenvlees op de Belgische markt volkomen veilig is.

12 jul 2017

FEBEV verheugt zich over het akkoord tussen de EU en Japan

De Europese Commissie en Japan hebben een principeakkoord tot een handelsverdrag afgesloten. Door deze Economic Partnership Agreement (EPA) zal de export van varkensvlees naar Japan gefaciliteerd worden, met name doordat de hoge en complexe invoertarieven zo goed als volledig geschrapt zullen worden. Voor rundvlees zijn de onderhandelingen over het opheffen van het BSE-embargo nog aan de gang, maar dit akkoord zou de onderhandelingen met de Japanse autoriteiten eveneens moeten vereenvoudigen. FEBEV is uiteraard zeer tevreden over deze vooruitzichten.

30 jun 2017

Decreetsvoorstel onverdoofd slachten goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft quasi kamerbreed een voorstel van decreet goedgekeurd dat vanaf 2019 duidelijk bepaalt welke slachtmethodieken nog toegelaten worden. Deze "historische" stap voor meer dierenwelzijn is nu stevig decretaal verankerd, dankzij de steun van meerderheid en oppositie, zo laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts weten. “In het komende anderhalf jaar kan nu de omwenteling in onze slachthuizen optimaal voorbereid worden”, zo klinkt het. Dierenrechtenorganisatie GAIA is verheugd, de slachthuizen herhalen dat ze de regionale versnippering betreuren.

28 jun 2017

Persbericht FEBEV - Goedkeuring Vlaams decreet inzake het verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 28 juni 2017 - Als sectorfederatie van de slachthuizen heeft FEBEV sinds 29 maart 2017, de datum waarop het politieke akkoord over het verbod op onverdoofd slachten werd voorgesteld, actief en concreet bijgedragen aan de uitwerking van het decreet inzake deze materie dat door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd.

19 mei 2017

Persbericht FEBEV - Regionale beslissingsbevoegdheid inzake onverdoofd slachten: versnippering troef

Brussel, 19 mei 2017 – Doordat de Europese wetgeving de beslissingsbevoegdheid inzake onverdoofd slachten in het kader van een religieuze rite bij de regio’s legt, zullen we vanaf 2019 in een klein land als België mogelijk drie verschillende regelingen inzake deze materie kennen.

18 mei 2017

Wallonië verbiedt het onverdoofd slachten van dieren

Vanaf juni volgend jaar wordt het onverdoofd slachten van dieren verboden in het Waalse Gewest. Voor ritueel slachten om godsdienstige redenen is er een uitstel tot september 2019. Ook in Vlaanderen is er een akkoord om het onverdoofd slachten te verbieden vanaf januari 2019, maar dat moet nog wel worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

20 apr 2017

FEBEV - Nieuwe versie statuten

Tijdens de bijzondere algemene vergadering op 18 april 2017 werd een herwerkte versie van de statuten van FEBEV goedgekeurd. Deze nieuwe versie van de statuten is beschikbaar op onze website.

17 apr 2017

Dierenwelzijn in slachthuizen wordt versterkt: welke maatregelen worden genomen?

Alle slachthuizen in Vlaanderen zullen worden uitgerust met camera's. Dat heeft minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) samen met de sector beslist na de schokkende beelden van een slachthuis uit Tielt. De toezichthouder van het slachthuis moet toegang krijgen tot de beelden.

29 mrt 2017

Persbericht FEBEV - FEBEV opgetogen over Vlaams verbod op onverdoofd slachten

Brussel, 29 maart 2017 – FEBEV is opgetogen dat een pragmatische oplossing, waarvoor onze sectorfederatie, zowel via het ketenoverleg als via individuele contacten steeds vragende partij was, voor het onverdoofd slachten werd gevonden.

Onze partners

© 2018 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer